Koks i kalcinuar me katran

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Specifikimi i çmimit të koksit të naftës me katran të kalcinuar me squfur të ulët

    Koksi i katranit është një lloj katrani i qymyrit me temperaturë të lartë, i cili bëhet duke përdorur katranin e qymyrit duke ngrohur, tretur, spërkatur dhe ftohur procesin e formimit.Koksi i katranit ndahet në dy kategori: katrani i qymyrit dhe bitumi i naftës.Lidhësi i asfaltit për materialet zjarrduruese është kryesisht katrani i qymyrit.Katrani i lëndës së parë të testimit u shtua në enën e tretjes së asfaltit për t'u ngrohur dhe tretur.